top of page

Veissmann signalbro 4750 styres med Doppel-Multiplexer 52292

Af Ulle

Codienschalter viser her Marklins adresse, det har intet med rytterne på boks 52292 at gøre.!                  Adressen 177 er valgt til hovedsignal YDERST på signalbroen    Adressen 179 er valgt til yderste forsignal   Adressen 185 er valgt tilhovedsignal INDERST på signalbroen    Adressen 187 er valgt til inderste forsignal Hovedsignalet er på CS- Profi-Licht- Signal Hp0/1/2 og Profi-Lichtvorsignal Hp0/1/2 som vist ovenover

Herefter ser det sådan ud. For at programmere 52292 boksen gør du følgende:                                         Rytterne på boksen: Rytter 4 og 5 er ON.                                                                                                           Den røde programmerings knap på boksen holdes nede i 3 sekunder, hvorefter Rød Led blinker langsomt - og hovedsignalet "yderst" blinker grønt. På CS trykkes der på en af signalknapperne 177, hvorefter forsignalet nedunder blinker. Tryk på en af signalknapperne 179. Nu blinker hovedsignalet "inderst" tryk på 185, og til sidst er det inderste forsignal 187. Færdig med programmering, begge signaler lyser rødt. Nu er der kun at gøre signal boksen spændings løs, for at skifte rytteren 6 til ON. Rytterne 4-5-6 er alle ON.

På Signalbro stikkene, skal den hvide bemaling vende mod den røde streg på modulet, for at det virker. Bruger du manualens Motorola henvisning, hvor stikket er drejet 90º, vil signalbroen vise forkert.

bottom of page