top of page
Køreplaner i CSII / Kørsel på tid

I dag eksperimenterede jeg med en (forholdsvis) udokumenteret funktion i Central Station 2: Køreplaner.

Ideen er at du kan oprette en køreplan, som du så kan vælge på skærmen og køre dit tog efter. Køreplaner kan være en sjov tilføjelse til modeljernbanen, da de giver et glimt af virkelighed.

Sådan fungerer det:
Du opretter en køreplan ved at vælge en tom memory-sektion. Giv din køreplan et navn, så du kan finde den igen.

Køreplanen ligger i en memory sektion, her G1 og døbt Kørepl.


Du tilføjer et nyt tekstelement (tryk på +Text rød ramme) for hver station du ønsker i din køreplan. I hvert tekstelement angiver du et stations navn, en afstand (som ikke har nogen indvirkning)  og den tid toget er om at komme fra den ene station til den næste station. Det er denne tid som påvirker afgangstiderne i køreplanen senere. Bemærk at afgangstiderne du indtaster er real tid, d.v.s. tiden på dit armbånds ur. Tilføj alle de stationer du måtte ønske i din køreplan, nyt tryk på +Text. I eksemplet har jeg valgt, at køreplanen skal gå tilbage til udgangspunktet, men det behøver du for så vidt ikke.

På Centralstationens kontrolskærm kan du klikke på det lille ur, i øverste højre hjørne. SE rød oval. Hvis uret ikke er til stede, skal du aktivere det i model-tid i centralstationens indstillinger. Indstil F. eks 1 time til at vare 30 minutter. Dvs. at 1 min på CSII er ½ minut på dit ur.

Tryk på klokkeslettet og du er i gang.

Nu kan du trykke på listen under uret (i firkanten der pt. er tom) og herefter vælge din nye køreplan fra listen som du lavede i Memory.

Vælg køreplanen. Her G1 Kørepl.

Du skal angive et starttidspunkt. Starttidspunktet angives i modeltid, altså hvornår skal dit tog afgå fra den første station. Du kan også angive en tidsperiode for hvornår køreplanen evt. skal gentage sig selv. Bemærk at dette interval angives i real tid.

Angiv tidspunkter og interval for gentagelse.

Når du trykker OK vil køreplanen dukke op i listen, og du skal gøre klar til afgang!  Efterhånden som de køretider du angav i indstillingerne for køreplanen nås, vil stationerne skifte i displayet

Venter på afgang kl. 18.15

Der køres mod Drei Ebene Bf. Ankomst 18.19

Den station der tidsmæssigt er passeret falder ud og næste station markeres med rød skrift.

Så køres der mod StressA Hbf. Ankomst 18.23

Så køres der mod Witzen Bf. Ankomst 18.28

Så køres der mod Nuppenau Hbf. Ankomst 18.32

Turen er slut, og kan så startes igen med nye automatiske tidspunkter.

Hvis du har undret dig over, hvad tekstelementet i Memory skal bruges til, så ved du det nu. Giv det et forsøg, hvis du synes køreplaner kunne være sjove. Mine tider er lidt snævre, men det er fordi jeg valgte 2 minutters køretid mellem hver station. Du kan passende angive mere tid og derved få bedre tider mellem stationerne, og tid til at vente på stationerne.

Tryk et par sekunder på den station der skal ændres (lille rød firkant) Herved åbner vinduet hvor du kan foretage ændringer. Jo mere ventetid du indtaster, jo mere tid har du til at køre toget til den næste station.

 

Ulle

bottom of page